Podstolice

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: środa, 10, październik 2012 18:00
Super User
Odsłony: 4637

Wioska Podstolice położona jest we wschodniej części Pogórza Wielickiego w pobliżu Krakowa. Pogórze to stanowi z kolei najbardziej wysuniętą ku północy część całych Karpat (nazywaną Pogórzem Karpackim).
Pogórze Wielickie ciągnie się bardzo wydłużonym pasem ułożonym równoleżnikowo. Jego skrajne zasięgi ograniczone są przez dolinę rzeki Skawy na zachodzie, oraz dolinę rzeki Białej na wschodzie. Na mniejszym odcinku, między rzekami: Rabą i Skawinką, rozciąga się Płaskowyż Świątnicki, rozdzielony na dwa grzbiety, Ich wysokość bezwzględna kształtuje się w granicach 300 - 350 m npm. Grzbiet główny, długości około 35 km ciągnie się od Łazan (przy drodze z Wieliczki do Gdowa), przez Biskupice, Chorągwicę, Raciborsko, Koźmice Małe, następnie przez Byszyce, Świątniki Górne, Mogilany i Buków, opadając stromym progiem koło Radziszowa. Drugi grzbiet oddzielony jest od głównego głęboką doliną Wilgi. Wzniesienie to rozciąga się od Chorągwicy i kieruje się łukiem w stronę Zbydniowic. Tereny podstolickiej parafii rozciągają się pomiędzy tymi grzbietami: od Świątnik Górnych i Byszyc z południa do granic Zbydniowic i Golkowic od strony północnej. Na tym odcinku ich odległość wynosi około 7 km. 
Obecnie, pod względem administracyjnym wioski parafii Podstolickiej położone są na terenie dwóch gmin i dwóch powiatów w województwie małopolskim. Do gminy Świątniki Górne w powiecie krakowskim należy wioska Ochojno, a do gminy i powiatu wielickiego - Podstolice. Jest 
to układ pociągający za sobą dalsze podziały jak: urzędy pocztowe, skarbowe, komunikacja itp.
Podstolice jako wioska graniczy z miejscowościami:
- z Ochojnem od zachodu,
- z Rzeszotarami od południowego zachodu,
- z Janowicami od południa,
- z Sygneczowem od wschodu,
- z Golkowicami od północy.