Ogłoszenia Niedzielne

 

Ogłoszenia na XIV Niedzielę Zwykłą 9.07.2017

 


Dziś o godz. 15.30 wypominki cz. II

Wtorek - Święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy.

Środa - wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.

Czwartek - wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Sobota - wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.

W przyszłą niedzielę trzecia niedziela miesiąca - składka inwestycyjna w kopertach przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów całkowitej wymiany instalacji elektrycznej w naszym kościele i jej zabezpieczeń. Jest to konieczne, by budynek kościoła spełniał wszystkie wymagania stawiane przez nadzór budowlany i ubezpieczyciela.

 

Troskę o kościół powierzamy mieszkańcom Podstolic Szwaby.